Kontakt

Graf Polska Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26
96-100 Skierniewice

Biuro: +48 46 834-86-50, 46 834-86-60
Fax: +48 46 833-25-05

E-mail: info@grafpolska.pl

 

KRS 0000141993
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 534 00 26 811
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000 zł
(dwadzieścia milionów złotych)