Kontakt

GRAF Polska Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26
96-100 Skierniewice
Tel.: +48 46 834 86 50
E-mail: info@grafpolska.pl

KRS 0000141993
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 534 00 26 811
Wysokość kapitału zakładowego: 32 200 000 zł
(trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych)

BDO 000023329